Visie op gedrag

De arbeidsmarkt in Nederland is volop in beweging. Digitalisering, vergrijzing en de energietransitie zijn enkele voorbeelden van veranderingen en uitdagingen waar de arbeidsmarkt mee te maken heeft. 

Juist bij deze uitdagingen spelen inzichten rondom gedragsverandering een sleutelrol. TNO helpt bedrijven en de overheid door te kijken wat deze veranderingen betekenen voor het gedrag van werknemers en organisaties èn bij het kiezen, implementeren en borgen van maatregelen.

Wat is veilig en gezond werkgedrag?

Als we spreken van veilig en gezond werkgedrag, hebben we het over het gedrag van verschillende personen in de werkomgeving. De werkgever die al dan niet besluit beleid in te richten of interventies in te zetten. Het gedrag van lijnmanagers om maatregelen te treffen of het goede voorbeeld te geven.

Maar ook gedrag van medewerkers om instructies te volgen, protocollen na te leven en hulpmiddelen te gebruiken. Daarom is bij het ontwikkelen en kiezen van de juiste aanpak om gezondheids- en veiligheidsrisico’s te verlagen gedragskennis nodig én moet deze kennis op de juiste manier worden toegepast.

Whitepaper gedrag

Gedrag is de sleutel bij het verlagen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s op het werk. Lees meer in het whitepaper gedrag dat TNO opstelde om de uitdagingen die TNO ziet toe te lichten en oplossingen voor management van grote bedrijven, brancheverenigingen (ter ondersteuning van MKB), beleidsmakers, arbodiensten en interventieontwikkelaars aan te dragen.