Aanpak: keuzewijzer gedragsinterventies

TNO heeft een keuzewijzer ontwikkeld die jou helpt bij het ontwikkelen van effectieve gedragsinterventies gericht op veilig en gezond werken. De keuzewijzer is gebaseerd op de intervention mapping methodiek (Bartholomew et al., 2016). Door deze te gebruiken kom je tot een interventie die aansluit op de context van jouw organisatie en jouw doelgroep.

De interventies die uit de keuzewijzer volgen zijn gebaseerd op theorie en hebben zich bewezen in eerder onderzoek en de praktijk. Bovendien maken de interventies gebruik van gedragsinzichten.

Hoe gebruik je de keuzewijzer?

Deze keuzewijzer is bedoeld voor personen die enige ervaring met interventieontwikkeling hebben en ondersteuning willen bij het toepassen van de intervention mapping methodiek in de werkcontext. Bijvoorbeeld interventieontwikkelaars en beleidsmakers.

We raden aan gedragsexperts te betrekken bij het gebruik van deze keuzewijzer. Neem daarvoor contact met TNO op.

Hieronder word je interactief door de keuzehulp geleid om te komen tot effectieve gedragsinterventies die gericht zijn op veilig en gezond werken. Elke stap is voorzien van voorbeelden en praktische tips.

De keuzewijzer in het kort

De keuzewijzer bestaat uit 6 stappen. Hieronder zijn de stappen voorzien van een korte toelichting. Voor voorbeelden van gedragsinterventies die zijn ontwikkeld en toegepast, ga je naar: mentale belasting op basisscholen, fysieke belasting in de zorg of veiligheid en het spoor.

 

Stap 1. Probleemanalyse
> Krijg zicht op het probleem en achterliggende oorzaken
> Bepaal welk (gezondheids)doel je met de interventie wilt bereiken

 

 

Stap 2. Gedragsdoelen en determinanten
> Bepaal welk gedrag nodig is om het (gezondheids)doel te bereiken
> Stel vast op welke gedragsdeterminanten de interventie zich moet richten

 

 

Stap 3. Actieve ingrediënten van de interventie
> Bepaal de actieve ingrediënten van de interventie
> Kies methoden die effectief zijn voor het beïnvloeden van gedragsdeterminanten

 

 

Stap 4. Ontwerp van de interventie
> Ontwerp samen met de doelgroep de interventie en materialen
> Zorg dat de interventie aansluit bij de doelgroep en context

 

 

Stap 5. Implementatieplan
> Maak een plan voor de uitvoering van de interventie
> Anticipeer op mogelijke obstakels voor implementatie

 

 

Stap 6. Evaluatieplan
> Maak een plan om het effect en (implementatie)proces van de interventie te evalueren