Gedragsaanpak Psychosociale Arbeidsbelasting bij basisscholen

Het primair onderwijs in Nederland werkt al jaren aan het terugdringen van werkdruk, het hoge percentage burn-outklachten en de daaruit voortkomende problematiek. Helaas niet altijd met het gewenste resultaat.

Leerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Deze hoge werkdruk maakt de sector minder aantrekkelijk om in te werken, terwijl er op dit moment juist sprake is van een lerarentekort in het primair onderwijs. Hierdoor staat de kwaliteit onderwijs onder druk.

TNO heeft in nauwe samenwerking met vier scholen van twee scholenstichtingen een gedragsaanpak voor vermindering van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.


“Gesprek in de workshop gaf mezelf inzicht.”

De keuzewijzer toegepast

Met behulp van de keuzewijzer gedragsinterventies heeft TNO een gedragsaanpak ontwikkeld voor het verminderen van werkdruk en het vergroten van vitaliteit onder medewerkers van basisscholen. Op elk van de scholen is een werkgroep opgericht bestaande uit de directeur en enkele medewerkers. Deze werkgroepen waren verantwoordelijk voor de voortgang van de aanpak op de scholen.

Er zijn vragenlijsten, focusgroepen en interviews gehouden om het probleem in kaart te brengen. Op basis daarvan zijn gedragsdoelen geformuleerd, namelijk het prioriteren van werktaken en het monitoren van werkbelasting. Samen met de medewerkers van de scholen zijn specifieke maatregelen bepaald en is een actieplan gemaakt.


“Waardevol dat het gesprek goed op gang is, dat we ons er meer bewust van zijn en elkaar daarin wel echt kunnen helpen.”

Wat heeft het opgeleverd?

De gedragsaanpak heeft gunstige ontwikkelingen in gang gezet, met name bij de scholen waar de implementatie van de aanpak succesvol is verlopen.


“Vermogen om zelfstandig verbeteringen door te voeren: ‘het erover nadenken, bezig zijn met het verbeteren van de werkomstandigheden, soms kleine, andere keren grote (belangrijke) aanpassingen. Soms zijn pogingen ergens toe al heel fijn: het proberen is goed.”

 

Meer informatie

Ook interessant

Contact
Maartje Bakhuys Roozeboom
Maartje Bakhuys Roozeboom Research Scientist
Vragen?
Neem contact op met Maartje