Gedragsaanpak veiligheid en het spoor

TNO heeft een spooronderhoudsbedrijf begeleid bij het verbeteren van het veiligheidsgedrag van medewerkers. De aanleiding was onveilig gedrag van baanmedewerkers waardoor er schade ontstond aan arbeidsmiddelen en spoorinfrastructuur in combinatie met onvoldoende leiderschap op het gebied van veiligheid.

De Keuzewijzer toegepast

Met behulp van de Keuzewijzer hebben we een gedragsinterventie ontwikkeld voor het verbeteren van het leiderschap rondom veiligheid. Leiderschap is namelijk cruciaal voor het creëren van een werkomgeving waar mensen de toewijding, het vertrouwen en de competentie kunnen tonen om veiligheid in de praktijk te brengen zoals hun organisatie het bedoeld heeft.

Om het probleem in kaart te brengen zijn interviews met managers en medewerkers gehouden; ook is een vragenlijst afgenomen. In co-creatie met medewerkers van het bedrijf is een leiderschapstraining ontwikkeld voor het management en direct leidinggevenden op het gebied van veiligheid. De training is in een pilot getest en daarna verder aangescherpt.

Wat heeft het opgeleverd?

Uit de pilot bleek dat de aanwezigheid van psychologische veiligheid een belangrijke voorwaarde was voor succes. Daarom is besloten om een extra training psychologische veiligheid op maat te ontwikkelen en te implementeren. Om de interventie te borgen wordt de aanpak opgenomen in de PDCA-cyclus (Plan – Do – Check – Act) van het veiligheidsbeheerssysteem. Bovendien wordt de voortgang gemonitord door de doelstellingen als vast agendapunt op te nemen bij managementteamvergaderingen.

Meer informatie

Ook interessant

Contact
Dolf  Van der Beek
Dolf Van der Beek Senior Safety Consultant
Vragen?
Neem contact op met Dolf