Gedragsaanpak langdurig zitten in de zorg

Langdurig zitten is een risico voor de gezondheid. Het daadwerkelijk veranderen van zitgedrag is een flinke uitdaging. TNO heeft samen met een ziekenhuis een gedragsaanpak ontwikkeld om het zitten van werknemers die veel computerwerk verrichten te verminderen en te onderbreken.

De Keuzewijzer toegepast

Bij het ontwikkelen van de gedragsinterventies hebben we de stappen van de keuzewijzer gedragsinterventies toegepast.

In werksessies met een speciaal voor dit doel geformeerde werkgroep zijn de verschillende stappen van de Keuzewijzer doorlopen. Met de werkgroep, bestaande uit de bedrijfsfysiotherapeut en zeven ergocoaches van het ziekenhuis, is het doel vastgesteld: het verminderen van ervaren klachten door zittend computerwerk. De hieruit volgende gedragsdoelen richtten zich op het goed instellen van de werkplek en het regelmatig onderbreken van het zitten door het nemen van micropauzes.

Bovendien zijn de factoren die hierop van invloed zijn vastgesteld, zoals attitude, sociale norm, kennisniveau en het vertrouwen in eigen kunnen. Om het gedrag positief te beïnvloeden is onderscheid gemaakt in praktische strategie (wat is de manier waarop we de determinant van het gedrag willen veranderen?) en de praktische uitvoering (met welk materiaal, tool en/of training kan de determinant van het gedrag veranderen?).

Wat heeft het opgeleverd?

De uiteindelijke uitvoering heeft geresulteerd in een campagne rondom het thema langdurig zitten. Samen met de werkgroep zijn de campagne, inclusief de verantwoordelijkheden voor de onderdelen van de campagne, uitgewerkt tot een pakket aan interventies die zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven.

Zo is er een jaarlijkse ‘actie-maand’ voor het thema gezond werken met wekelijks een ander thema. De ontwikkelde campagne sloot hierbij aan. Zo zijn de gehele week beweeg-bingokaarten (zie voor voorbeeld: Bingokaart – Dag 1 | Brochure | Arboportaal) onder de aandacht gebracht. In de evaluatie is met de werkgroep bepaald hoe het onderwerp structureel aandacht kan krijgen.

Meer informatie

Ook interessant